Προηγμένες Εφαρμογές Κινητών Συσκευών – Κατάθεση Project

Με βάση το Νέο πρόγραμμα Εξεταστικής οι ομάδες θα πρέπει να παραδώσουν τις τελικέ τους εργασίες την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ μέσω mail.
Κάθε mail θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Subject: Όνομα Ομάδας (πχ Ομάδα 14) και Τίτλος Project
2) Αρχείο word με τα Μέλη της ομάδας (ΟΝΟ/ΜΟ –ΑΕΜ) Τίτλο Project και την αναλυτική περιγραφή του (px, διάγραμμα ροής, υλοποίηση, εικόνες, συμπεράσματα, references κλπ) .
3) aia αρχείο της εφαρμογής (σχόλια επί του κώδικα της εφαρμογής μπορούν να μπουν ως παράρτημα στο word κείμενο)
4) το εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής.
5) την αφίσα της εφαρμογής (doc).

Mail που δεν θα έχουν την παραπάνω δομή, ή θα έχουν ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτά ως τελική υποβολή.