Θεωρία Μαθήματος Τηλεματικής

Το τελευταιο Θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα γίνει κανονικα στις (26/1/2017) στις 14.00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Τηλεματικής
Θα ανακοινωθεί και η ύλη των εξετάσεων.