Προκήρυξη 4 πτυχιακών Καζανίδη Ιωάννη

Προκήρυξη 4 πτυχιακών Καζανίδη Ιωάννη

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές /φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση <kazanidis@teiemt.gr> με θέμα του email τον κωδικό της πτυχιακής που τους /τις ενδιαφέρει αναφέροντας πιθανές σχετικές γνώσεις που έχουν επί του αντικειμένου. Μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται ένα PDF αντίγραφο της «αναλυτικής βαθμολογίας» κάθε ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης.

Θέματα πτυχιακών εργασιών
Κωδικός πτυχιακής: Π#1

Θέμα:
Απομακρυσμένη Καταγραφή Αισθητήρων σε Συσκευή Android (1 άτομο)

Κωδικός πτυχιακής: Π#2
Θέμα:
Απομακρυσμένος Έλεγχος Κινητήρων με Περιφερειακό IOIO σε Συσκευή Android (1 άτομο)
Κωδικός πτυχιακής: Π#3
Θέμα:
Σχεδίαση και δημιουργία web-based & android εφαρμογής για την διαχείριση καταστήματος παροχής υπηρεσιών επισκευής ηλεκτρικών συσκευών (2 ατόμων)
Κωδικός πτυχιακής: Π#4
Θέμα:
Σχεδίαση και δημιουργία υβριδικής εκπαιδευτικής εφαρμογής για κινητά συμβατή με Android & IOS με το PhoneGap (1 άτομο)