ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλούνται όλοι οι σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση να επιλέξουν να την κάνουν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ καθώς είναι συμφερότερο τόσο για τον ασκούμενο όσο και για την εταιρεία. Οι θέσεις Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ είναι αρκετές και αναμένεται να καλύψουν όλες τις αιτήσεις. Προκειμένου όμως να έχει κάποιος το δικαίωμα να κάνει πρακτική μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Σχετικές πληροφορίες και έντυπα αίτησης βρείτε σε προηγούμενη ανακοίνωση.
Ας σημειωθεί πως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 29.02.2016 ενώ δεν απαιτείται να έχει βρεθεί εταιρεία πριν την υποβολή της αίτησης.