Οδηγός Εγγραφής σε Εργαστηριακά Τμήματα με τη χρήση Google Forms

Στο συνημμένο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση σε φόρμες Google που χρησιμοποιούνται από καθηγητές του τμήματος για την εγγραφή σας στα εργαστήρια.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον φοιτητή του τμήματος Αλ. Ραψομανίκη για την προετοιμασία των οδηγιών αυτών.
Κ.Ράντος.
Οδηγός Εγγραφής σε Εργαστηριακά Τμήματα με τη χρήση Google Forms