ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ), ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ 8-ΟΚΤ-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ.