Ενημέρωση μαθήματος Συστήματα Μικρουπολογιστών (Θεωρία-Εργαστήριο)

Την Τετάρτη 3-10-2018 και Πέμπτη 4-10-2018 θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα Θεωρίας και Εργαστηρίων για το Μάθημα «Συστήματα Μικρουπολογιστών».

Τα τμήματα των εργαστηρίων είναι σύμφωνα με την κατανομή που μπορείτε να δείτε στο συνοδευτικό αρχείο.

Καλούνται όλοι οι φοιτητές να προσέλθουν στις ώρες που αναφέρονται στην ανακοίνωση.