Ενημέρωση μαθήματος ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Η θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος ΠΟΛΥΜΕΣΑ θα διδάσκονται κάθε Παρασκευή στις 9:00-11:00 και 11:00-13:00, αντίστοιχα, στην αίθουσα της Τηλεματικής.
Αυτή τη Παρασκευή 05/10/2018 η θεωρία θα γίνει κανονικά τη προβλεπόμενη ώρα και στις 11:00 θα γίνουν οι εγγραφές στο εργαστήριο, οπότε και καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν να προσέλθουν απαραιτήτως για να δηλώσουν ομάδα.