ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ZOOM ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΊ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΆΔΑ