Δρ. Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ

Δρ. Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι:

α) Η Θεωρία και οι Ασκήσεις Πράξης του μαθήματος «Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές» του 7ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα 28/9 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα με διδασκαλία από απόσταση. Τον σύνδεσμο ΖΟΟΜ που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες θα τον δείτε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle στο μάθημα.

β) Οι Δηλώσεις των ομάδων στο εργαστηριακό μάθημα «Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής» του 7ου εξαμήνου θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας courses (Διαχείριση Ομάδων Μαθημάτων, https://courses.cs.ihu.gr/StudentWebApp/#no-back-button) και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά την Τρίτη 29/9 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (17:00 για το 1ο Τμήμα) αρχικά με διδασκαλία από απόσταση. Τον σύνδεσμο ΖΟΟΜ που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες θα τον δείτε και πάλι στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle στο μάθημα (είναι ο ίδιος με αυτόν που θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα «Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές».

Ο Διδάσκων