Προγραμματισμός της διεπαφής χρήστη – Τρόπος Εξέτασης

Προγραμματισμός της διεπαφής χρήστη – Τρόπος Εξέτασης

Ομάδες ασκήσεων πράξης
Οι ασκήσεις Πράξης του μαθήματος θα διεξαχθούν σε εργαστηριακό χώρο. Για τον λόγο αυτό οι σπουδαστές έχουν χωριστεί σε 2 ομάδες. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται όσοι δήλωσαν σήμερα (28/3/2016) πως δεν θα παρακολουθήσουν το μάθημα του Νικολαρόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα. Η ομάδα αυτή θα συμμετέχει στην άσκηση πράξης που θα γίνει στο εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων στις 4/4, 9:00-12:00. Οι υπόλοιπες ομάδες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Τρόπος εξέτασης
Το μάθημα θα εξεταστεί με μια σειρά ασκήσεων που θα δίνονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Με τις ασκήσεις αυτές οι σπουδαστές θα μπορούν να ασχολούνται στο σπίτι αλλά και κατά την διάρκεια των ασκήσεων πράξης υπό την επίβλεψή μου και αξιοποιώντας την δυνατότητα να λάβουν βοήθεια.
Η εξέταση των ασκήσεων θα γίνεται κατά τον χρόνο των ασκήσεων πράξης. Όσοι σπουδαστές επιθυμούν να περάσουν το μάθημα αυτό το εξάμηνο θα πρέπει να γραφτούν σε ομάδα ασκήσεων πράξης εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει.

  • Η πρώτη άσκηση δημοσιεύτηκε ήδη στην ασύγχρονη
  • Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να εξεταστούν σε όλες τις ασκήσεις