Επιδοτούμενη εργασία στις Τεχνικές Προγραμματισμού

Επιδοτούμενη εργασία στις Τεχνικές Προγραμματισμού

Κατεβάστε την επισυναπτόμενη εργασία για το μάθημα Τεχνικές Προγραμματισμού. Ο τελικός βαθμός της θεωρίας θα υπολογισθεί ως εξής: βΕ*30%+βΓ*70%, όπου βΕ=βαθμός Εργασίας και βΓ=βαθμός Γραπτών.Οι σπουδαστές θα μπορούν να λάβουν βοήθεια σχετικά με την εργασία αυτή τόσο κατά την διάρκεια των εργαστηρίων όσο και των ασκήσεων πράξης. Η εργασία θα ληφθεί υπόψη και στην αξιολόγηση του εργαστηρίου.Η εργασία για να μετρήσει στον τελικό βαθμό θεωρίας θα πρέπει να εξεταστεί κατά την διάρκεια των ασκήσεων πράξης.