ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ – Έναρξη Μαθημάτων την Τετάρτη 24/2/2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές πως οι διαλέξεις του μαθήματος “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ” θα ξεκινήσουν κανονικά την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 11:00 εξ αποστάσεως με χρήση του εργαλείου ΖΟΟΜ. Οι πληροφορίες σύνδεσης έχουν αναρτηθεί στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του μαθήματος στην Ασύγχρονη.
Ο διδάσκων