Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο- Δήλωση Εργαστηριακών Ομάδων – Τμήμα Τελική Εξέταση

Αγαπητοί φοιτητές.

Από την Υπηρεσία – Διαχείρισης Ομάδων Μαθημάτων (https://courses.cs.ihu.gr) μπορείτε να δηλώσετε μόνον το τμήμα Τελική Εξέταση.

Αν θέλετε -λόγω της ευκολίας που επιτρέπει η εξ” αποστάσεως διδασκαλία- μπορείτε να μπαίνετε (από την επόμενη εβδομάδα) στις τηλεδιασκέψεις την Τετάρτη ή Παρασκευή στις 10:00 .

Στο τέλος του εξαμήνου θα κληθείτε σε εξέταση σε ημερομηνία που θα οριστεί. Θα γίνει χρήση Zoom και courses.