(ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής) – Τμήματα Εργαστηρίου Συστήματα Μικρουπολογιστών

Τα τμήματα του Εργαστηρίου Συστήματα Μικρουπολογιστών για τους φοιτητές του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής έχουν αναρτηθεί στον φάκελο Labs στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/y5qc5q6l

Οι φοιτητές προσέρχονται στο εργαστήριο τις ώρες και ημερομηνίες που προβλέπονται από το πρόγραμμα. Αλλαγές τμημάτων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με επικοινωνία με email.

Οι φοιτητές που ανήκουν στο τμήμα Τελική Εξέταση θα εξεταστούν και σε ενδιάμεση πρόοδο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ΑΕΜ σας στο pdf παρακαλώ να δείτε τη δήλωση στο courses.cs.ihu.gr πριν επικοινωνήσετε μαζί μου.

Ο διδάσκων.