Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (εργαστήριο)

Λόγω των απαραίτητων αλλαγών που έγιναν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, θα πρέπει οι δηλώσεις για τις ομάδες του εργαστηρίου να γίνουν εκ νέου. Η πλατφόρμα θα ανοίξει πάλι το απόγευμα στις 18:00.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά την Τετάρτη 9/10, όπως θα τα δηλώσετε.
Αν υπάρξουν πλεονάζοντες θα έρθουν στο εργαστήριο την Τετάρτη 9/10 στις 09:00 για να μπουν σε ομάδες
Όποια προηγούμενη ανακοίνωση δεν ισχύει.