Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Eργαστήριο – Έναρξη Εργαστηρίου

Οι εργαστηριακές Ομάδες Α θα πραγματοποιηθούν κανονικά αυτή την εβδομάδα ημέρα Τετάρτη, ενώ οι Ομάδες Β θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.