ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ

Υπάρχει διαθεσιμότητα μιας θέσης πρακτικής άσκησης στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται επί της οδού 40 Εκκλησιών Ξάνθης για το εξάμηνο από 01/10/2019 έως 31/03/2020.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την Κα Τζελεπάκη Χρυσαφένεια στο 25410-69572.