ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΣΟ

Στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Για να υποβάλλεις την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) είναι απαραίτητο να διαθέτεις λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του ΤΕΙ ΑΜΘ. Το λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνεις κατά την ταυτοποίηση της εγγραφής σου στο πρώτο έτος σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν θα κάνετε την αίτηση θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όπως ακριβώς αναφέρονται στην Αστυνομική σας Ταυτότητα και σαν διεύθυνση θα βάλετε την διεύθυνση της οικογενείας σας (μόνιμη κατοικία).