ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές που έχουν κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία

  1. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  3. ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι ημερομηνίες που θα γίνεται η ταυτοπροσωπία θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία μετά τις 17/9/2018