Πληροφοριακά Συστήματα: Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης και εξ” αποστάσεως μαθήματα

Οι φοιτητές προκειμένου να ενημερώνονται για τα νέα του μαθήματος και να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα θα πρέπει να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα https://eclass.emt.ihu.gr/
Προς διευκόλυνση οι σύνδεσμοι για κάθε μάθημα είναι οι ακόλουθοι:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Θεωρία https://eclass.emt.ihu.gr/courses/AD111/
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Εργαστήριο https://eclass.emt.ihu.gr/courses/AD113/
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα θα ανεβαίνουν αποκλειστικά στον αντίστοιχο σύνδεσμο στη σελίδα των μαθημάτων στο eclass.

Λόγω των συνθηκών όπως τόσο η θεωρία όσο και τα εργαστήρια θα γίνονται εξ” αποστάσεως όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και ο σύνδεσμος του δωματίου στο Zoom είναι ο ακόλουθος ΕΧΝ13 (ΤΟΛ 2-2:Zoom7)

Η θεωρία θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε Τετάρτη στις 12.00 ενώ το εργαστήριο στις 14.00