ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – Νέος Σύνδεσμος για τις τηλεδιασκέψεις

Λόγω αλλαγών στην λειτουργία του Google Meet, για το μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ έχει αναρτηθεί στο moodle νέος σύνδεσμος σύνδεσης στο μάθημα με χρήση του ZOOM.

Ο διδάσκων