Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση: Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης

Οι φοιτητές προκειμένου να ενημερώνονται για τα νέα του μαθήματος και να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα θα πρέπει να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα https://eclass.emt.ihu.gr/
Προς διευκόλυνση οι σύνδεσμοι για κάθε μάθημα είναι οι ακόλουθοι:
Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση Θεωρία https://eclass.emt.ihu.gr/courses/AD110/
Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση Εργαστήριο https://eclass.emt.ihu.gr/courses/AD112/
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα θα ανεβαίνουν αποκλειστικά στον αντίστοιχο σύνδεσμο στη σελίδα των μαθημάτων στο eclass.