ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ΕΔΩ.

Ο τελικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα της πρόσκλησης θα καθοριστεί από τη Δ.Ε του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και την Πέμπτη 14/1/2021 στις 14:00. Την ένσταση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.