ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/1 9:00-11:00 αντί της Τρίτης 12/1 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.
Οι κανόνες εξέτασης έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο site της ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Κ.Ράντος