Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές – Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές – Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος «Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές» όλα τα μέλη των ομάδων που θα παρουσιάσουν τα κινούμενα ρομπότ που έχουν κατασκευάσει προκειμένου να αναδειχθεί το καλύτερο σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρχή του εξαμήνου και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος (ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕ 2020-2021, http://195.130.93.18/pachidis/mra/index_ekpaid_yliko01.html), θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους από απόσταση κανονικά τις ώρες του μαθήματος τη Δευτέρα 11/1/2021 (17:00-21:00).
Κάθε ομάδα και σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος από την αρχή του εξαμήνου, θα παρουσιάσει σε powerpoint στοιχεία που αφορούν την κατασκευή, τους αλγόριθμους και τη θεωρία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί. Θα πρέπει επίσης την ίδια ημέρα να στείλει τη γραπτή εργασία με e-mail με τη μορφή συμπιεσμένου αρχείου στον διδάσκοντα. Το περιεχόμενο της εργασίας περιγράφεται στο έγγραφο ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕ 2020-2021 στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Επειδή δεν θα μπορεί να γίνει η παρουσίαση δια ζώσης ώστε να διαπιστωθεί η ακρίβεια και η ταχύτητα με την οποία κινείται το ρομπότ που έχουν κατασκευάσει, θα πρέπει οι ομάδες να ετοιμάσουν ένα βίντεο με την κίνηση που κάνει το οποίο θα παρουσιάσουν επίσης τη Δευτέρα 11/1/2021 και θα στείλουν στον διδάσκοντα με e-mail μαζί με το υπόλοιπο υλικό. Η διάμετρος της κυκλικής τροχιάς που θα πρέπει να ακολουθεί το ρομπότ θα είναι 2,4 μέτρα.
Όταν τελειώσουν οι παρουσιάσεις από όλες τις ομάδες θα γίνει και η αξιολόγηση των τριών πρώτων κριτηρίων από τα μέλη όλων των ομάδων.

Ο Διδάσκων