Αναπλήρωση εργαστηρίου «Δίκτυα Υπολογιστών»

Η αναπλήρωση των ωρών των τμημάτων Ε1, Ε2, και Ε3 του εργαστηρίου των Δικτύων Υπολογιστών που δεν πραγματοποιήθηκαν στις 26/10 θα πραγματοποιηθεί στις 6/11 και ώρες Ε1: 14:00-15:00, Ε2: 15:00-16:00, και Ε3: 16:00-17:00.
Κ.Ράντος