Οι παραδόσεις του μαθήματος ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡAΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝ0: 7
ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡAΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡAΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ θα γίνονται από απόσταση σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
Απαιτούμενο υλικό και λογισμό: Κάμερα, μικρόφωνο/ηχείο, MOODLE, zoom

Ειδικές Οδηγίες Παραδόσεων Μαθήματος:

Βλέπε ανακοίνωση στο MOODLE του μαθήματος.