Οι παραδόσεις του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝ0: 5
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ θα γίνονται από απόσταση σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Απαιτούμενο υλικό και λογισμό: Κάμερα, μικρόφωνο/ηχείο, MOODLE, zoom

Ειδικές Οδηγίες Παραδόσεων Μαθήματος:

Βλέπε ανακοίνωση στο MOODLE του μαθήματος.