Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών – Διαλέξεις θεωρίας

Οι πληροφορίες για τις διαλέξεις του μαθήματος θα ανακοινώνονται στη σελίδα του μαθήματος στο χώρο της ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Οι διαλέξεις ξεκινούν στις 29/9 και ώρα 9:00.
Κ.Ράντος