Εγγραφή στο Εργαστήριο «Τεχνικές Προγραμματισμού»

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα «Τεχνικές Προγραμματισμού» καλούνται να δηλώσουν μέχρι την Δευτέρα 22/2 το τμήμα του εργαστηρίου το οποίο θέλουν να παρακολουθήσουν, στη φόρμα.

Η τελική μορφή των τμημάτων μαζί με το πρόγραμμα του εργαστηρίου θα ανακοινωθούν την Τρίτη 23/2.
Η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει την Πέμπτη 25/2.
Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική και για τους φοιτητές που έχουν το εργαστήριο τελική.

Ο Διδάσκων
Δρ.Γεώργιος Α. Παπακώστας