ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “Η ΜΕΘΟΔΟΥ)

Φοιτητές και Φοιτήτριες του Τμήματος,

Με την ευχή να είστε και να παραμείνετε υγιείς και με δεδομένη την αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου παρακολούθησης (μέχρι νεωτέρας) είναι χρήσιμο να διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες ώστε να διευκολυνθείτε στην προσαρμογή σας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο ( σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) είτε σε μη πραγματικό χρόνο ( ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Προτού συνδεθείτε σε οποιαδήποτε δράση σύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ χρήσιμο να παρακολουθήσετε το Video με τίτλο “ 10 συμβουλές για μια επιτυχημένη τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε προσεκτικά τα Υπέρ και Κατά της κάθε εκπαιδευτικής προσέγγισης ώστε να είστε προετοιμασμένοι όσο το δυνατόν καλύτερα για ότι έχετε να αντιμετωπίσετε

1. Γενικά για την Σύγχρονη Εκπαίδευση: ΥΠΕΡ και ΚΑΤΑ

Υπέρ
● Προσομοιάζει την πρόσωπο με πρόσωπο (in person) διδασκαλια των αμφιθεάτρων (προσοχή όμως και στην εφαρμογή – ΔΕΝ είναι διδασκαλία δια ζώσης, την προσομοιώνει).
● Σε περίπτωση συμμετοχικού κοινού (με όχι πολύ μεγάλα ακροατήρια) υπάρχει δυνατότητα αμεσότητας αντιδράσεων (πχ διατύπωση- επίλυση αποριών)
● Σε μικρά ακροατήρια (πχ 20 ατόμων) μπορεί να επιτευχθεί υψηλός βαθμός συμμετοχικότητας
● Υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές λύσεις σε πλατφόρμες λογισμικού, δωρεάν ή επι Πληρωμή

Κατά
● Ακατάλληλη για πολύ μεγάλα ακροατήρια (πχ 40 ατόμων και άνω), δεδομένου οτι εξαφανίζεται το αίσθημα της συμμετοχικότητας.
● Βασίζεται υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις (εύρος ζώνης, κάμερες υψηλής ευκρίνειας, καλή ακουστική – περίπτωση καλά οργανωμένων αιθουσών τηλεδιάσκεψης)
● Απαιτεί εξοικείωση με τεχνικά-τεχνολογικά ζητήματα από πλευράς διδασκόντων και διδασκομένων
● Ανελαστική χρονική παρουσία (με εξαίρεση την δυνατότητα καταγραφής της παρουσίασης “recording” για μελλοντική ασύγχρονη χρήση)
● Απαιτεί τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό σε πραγματικό χρόνο.

2. Γενικά για την ασύγχρονη εκπαίδευση: ΥΠΕΡ και ΚΑΤΑ

Υπέρ
● Ευελιξία στην παρακολούθηση (ανεξάρτητη χωρικών και χρονικών δεσμέυσεων)
● Χαμηλού κόστους επενδύσεις σε εξοπλισμό τελικού χρήστη
● Χαμηλός βαθμός πολυπλοκότητας
● Χρόνος σκέψης και ανατροφοδότησης (ειδικά από πλευράς εκπαιδευομένων) με την δυνατότητα μεταγενέστερης διατύπωσης αποριών
● Δυνατότητα διόρθωσης & συμπληρωσης εκπαιδευτικού υλικού χρισιμοποιόντας και άλλες πηγές του διαδικτύου
● Ελάχιστη συναισθηματική πίεση σε διδάσκοντες και ακροατήριο

Κατά
● Προετοιμασία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού διαφορετικού από αυτό που υπάρχει ήδη (η ανάρτηση απλών pdf ή παρουσιάσεων ppt ως μόνο εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι αρκεί). Απαιτείται η οργάνωση νέων δράσεων και εργασιών από πλευράς των εισηγητών προς τους επιμορφούμενους (έξτρα χρόνος προετοιμασίας από πλευράς διδασκόντων αλλά και διδασκόμενων).
● Συνεχής προετοιμασία των εκπαιδευομένων (αναφέρεται ως δεδομένο, με βάση την εμπειρία, ότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν έχουν συνηθίσει να συμμετέχουν ενεργά στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία μαθημάτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου). Απαιτείται ειδική προσπάθεια από για την εμπλοκή τους (π.χ. μικρές εργασίες στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ασύγχρονων ενοτήτων μαθήματος
● Κίνδυνος να αναπτυχθεί το αίσθημα της απομόνωσης, ειδικά στην περίπτωση όπου ο εισηγητής δεν έχει επαρκή και συνεχή παρουσία στο ασύχρονο μάθημα (πχ έγκαιρη απάντηση αποριών, δημιουργία ενδιαφερόντων θεμάτων συζήτησης κλπ)

Μείνετε υγιείς, ασφαλείς και Αισιόδοξοι

Πολύ χρήσιμες πηγές πληροφόρησης αποτελούν επίσης τα ακόλουθα URL

1) Υπηρεσία ζωντανών ηλεκτρονικών μαθημάτων (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
2) Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption (UNESCO Institute for Information Technologies in Education)
3) Distance learning solutions (UNESCO)