Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Εργαστήριο (Αναπλήρωση)

Η αναπλήρωση των χαμένων εργαστηρίων θα γίνει την Δευτέρα 23/3 17:00-19:00 εξ’αποστάσεως.
Ο σύνδεσμος συμμετοχής στο εξ’αποστάσεως εργαστήριο έχει ανακοινωθεί στην σελίδα του μαθήματος στην ασύγχρονη εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι διδασκαλία του εργαστηρίου συνεχίζεται κανονικά (εξ’αποστάσεως) σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας