Εργαστήριο Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Το εργαστήριο Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, την Παρασκευή 20/3/2020, θα πραγματοποιηθεί εξ’αποστάσεως με χρήση του εργαλείου Google Meet.
Οδηγίες:

– Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Google Meet, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ηχεία και μικρόφωνο (ώστε να μπορέσετε να μιλήσετε σε ενδεχόμενες απορίες).

– Ο σύνδεσμος για την βιντεοσύσκεψη είναι https://meet.google.com/qcr-frth-htv
–
– Όταν επιλέξετε το σύνδεσμο, θα ανοίξει η ιστοσελίδα με το Google Meet. Εκεί Θα πρέπει να αποδεχτείτε τις ερωτήσεις για αποδοχή των συσκευών ήχου και να επιλέξετε «Συμμετοχή στη Συνάντηση» ή Join the meeting. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο όπου θα πρέπει να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας.

– Στη συνέχεια θα απενεργοποιήσετε μέσα από το Google Meet το μικρόφωνο και την κάμερά σας. Το μικρόφωνο θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε αργότερα μόνον όταν θα έχετε κάποια απορία και πρέπει να μιλήσετε. Και όταν θα σταματήσετε να μιλάτε θα πρέπει πάλι να το απενεργοποιήσετε.

– Από το chat (βρίσκεται πάνω και δεξιά) πληκτρολογήστε το μήνυμα «Καλημέρα από τον » Όνομα Επώνυμο» σας».

Οι ώρες σύνδεσης για τα τμήματα θα είναι οι παρακάτω:

15:00-16:00 E4
16:00-17:00 Ε5

18:00-19:00 Ε6

Οι διδάσκοντες