ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Θ)

Οι κανόνες της προφορικής εξέτασης του μαθήματος ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Θ), που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, 17.00μμ σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ στο moodle.cs.ihu.gr (στο νέο moodle του τμήματος).