ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ)

Οι κανόνες της προφορικής εξέτασης του μαθήματος ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ), που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, 19.00μμ σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στο moodle.cs.ihu.gr (στο νέο moodle του τμήματος).