ΝΕΟ – Επαναληπτικό μάθημα ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στα εργαστηριακά μαθήματα και της θεωρίας θα γίνει επαναληπτικό μάθημα την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019.
Λόγω παγετού τα τρία πρώτα τμήματα θα έρθουν μαζί με τα παρακάτω τμήματα:
Τμήμα 08.00-9.00 -> Τμήμα 11.00-12.00
Τμήμα 09.00-10.00 -> Τμήμα 12.00-13.00
Τμήμα 10.00-11.00 -> Τμήμα 13.00-14.00

Το μάθημα θεωρίας θα γίνει στις 17.00-18.00.
και τα δύο τελευταία τμήματα θα γίνουν μαζί στις 18.00-19.00.
Όλα τα μαθήματα θα γίνουν στο εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων.
Το μάθημα είναι επαναληπτικό και η τελική εξέταση θα γίνει την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019.
Σε περίπτωση που υπάρξει νέα ανακοίνωση από τη διοίκηση του ΤΕΙ το πρόγραμμα μπορεί να μεταβληθεί.