Νέα Τμήματα Εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Από την ερχόμενη βδομάδα θα λειτουργήσουν συνολικά 5 τμήματα:

Ε1: Τρίτη 18:00 -19:00
Ε2: Τρίτη 19:00 -20:00
Ε3: Τρίτη 20:00 -21:00
Ε4: Πέμπτη 18:00 -19:00
Ε5: Πέμπτη 19:00 -20:00

Στον ακόλουθο σύνδεσμο αναλυτικά τα τμήματα.

Για τυχόν απορίες επικοινωνία με την κα. Μαυρίδου emavridou@teiemt.gr.

ΤΜΗΜΑΤΑ