Εγγραφές στο Εργαστήριο «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός»

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός«, ότι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, σε ένα από τα διαθέσιμα τμήματα, στη Διαχείριση Ομάδων Μαθημάτων (courses.cs.ihu.gr), το αργότερο μέχρι το Σάββατο 02/11/2019 και ώρα 23:59.