(Νέα Ανακοίνωση)(ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής) Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Eργαστήριο – Δηλώσεις Ομάδων Παρακολούθησης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής που είχαν δηλώσει στην πλατφόρμα courses το τμήμα της Τετάρτης 8-10, ότι μετακινήθηκαν στην Ομάδα της Τετάρτης 10-12.

Εφόσον μπείτε στην πλατφόρμα και επιβεβαιώσετε την ομάδα στην οποία είστε τοποθετημένοι, αν δεν σας βολεύει η ώρα αποστείλετε e-mail για να επιλύσουμε το ζήτημα.