Ενημέρωση για τη Λειτουργία του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής και Προϋποθέσεις Λήψης Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Ενημέρωση για τη Λειτουργία του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής και Προϋποθέσεις Λήψης Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Παρακαλώ πολύ όλοι οι φοιτητές που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής και ιδιαίτερα αυτοί που δεν κατάφεραν να έλθουν στην πρωινή ενημέρωση στην Αίθουσα Α1 να διαβάσουν άμεσα και προσεκτικά το κείμενο στο σύνδεσμο που αφορά θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή τους για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, τις αντιστοιχίες των μαθημάτων των δύο προγραμμάτων σπουδών και τις προϋποθέσεις για τη λήψη τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής.

Ο Πρόεδρος