Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Αλλαγή ημέρας)

Το μάθημα του Ζ εξαμήνου Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μεταφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα από ημέρα Τρίτη σε ημέρα Δευτέρα στις ώρες 14:30-16:30 (Θ) και 16:30-18:30(E)