Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ.

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ.

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ο Διδάσκων Καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος