Πτυχιακή σε Βϊοπληροφορική

Πτυχιακή εργασία με θέμα την «Ανάπτυξη παραδειγμάτων χρησιμοποίησης της BioJava από την GroovyLab

Η Groovy είναι μια scripting Java like γλώσσα, περισσότερο εύχρηστη και συμβατή με την Java. Το περιβάλλον GroovyLab

https://github.com/sterglee/GroovyLab

δίνει την δυνατότητα για εργασία σε στυλ MATLAB με βιβλιοθήκες Java.

Στα πλαίσια της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας θα χρησιμοποιηθεί η BioJava που είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη Java για Bioinformatics, ως GroovyLab toolbox.
Στην συνέχεια θα αναπτυχθεί σειρά παραδειγμάτων, τα οποία μπορεί να είναι και παραλλαγές στα παραδείγματα που ήδη έχει η BioJava στο BioJava cookbook και στο BioJava tutorial.

Στέργιος Παπαδημητρίου
email: sterg@teiemt.gr