ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι μετά από πολλά αιτήματα φοιτητών, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού» κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2020-2021, για αλλαγή της ώρας διδασκαλίας, επειδή συνέπιπτε με το μάθημα «Σήματα και Συστήματα» του 5ου εξαμήνου (που διδάσκεται κατ’εξαίρεση στο εαρινό εξάμηνο), το μάθημα θα διδάσκεται πλέον κάθε Τετάρτη και Πέμπτη σύμφωνα με το τροποποιημένο Ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί. Τα μαθήματα συνεπώς θα ξεκινήσουν κανονικά την Τετάρτη 24/2/2021 στις 19:00 από απόσταση με τα ίδια στοιχεία σύνδεσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ που βρίσκονται στο Moodle στο μάθημα.

Ο Διδάσκων