Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Ανακοινώνεται ότι η τελική εξέταση στο εργαστήριο του μαθήματος «Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής» για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στο τρέχον εξάμηνο καθώς και για τους φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων θα ξεκινήσει την Τρίτη 12/1/2021 στις 17:00 π.μ. ακριβώς από απόσταση. Η εξέταση θα περιλαμβάνει α) προφορική εξέταση σε έννοιες που αφορούν στο SCORBOT ER Vplus και τη γλώσσα προγραμματισμού ACL και β) άσκηση-εφαρμογή που θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να εκτελείται στο ρομποτικό βραχίονα με τον τρόπο που έγινε και η διεξαγωγή των ασκήσεων από απόσταση με τη βοήθεια της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Για την πλατφόρμα ΖΟΟΜ θα χρησιμοποιηθούν οι άδειες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.

Ο Διδάσκων