Αναγνώριση Προτύπων – Υλικό Μαθήματος

Το υλικό του μαθήματος «Αναγνώριση Προτύπων» για την θεωρία και το εργαστήριο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://tinyurl.com/CIE-PatRec