Νέο-Καλοκαιρινό Φροντιστήριο για το μάθημα Συστήματα Μικροϋπολογιστών (Οργάνωση Υπολογιστών) (Δηλώσεις τμημάτων)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα Συστήματα Μικροϋπολογιστών (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) του 5ου εξαμήνου ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθούν εβδομαδιαία φροντιστηριακά μαθήματα (μέσω ZOOM) στην ύλη του μαθήματος (Motorola68000, Arduino-AVR) από τον μεταπτυχιακό υπότροφο Πέτρο Αμανατίδη.

Όσοι θέλετε να ενισχύσετε τις γνώσεις σας για το αντικείμενο του μαθήματος μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο COURSES στο νέο μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΡ.ΑΣΚ. που είναι διαθέσιμο στην Περίοδο 2020-2021 ΧΕΙΜ.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη σύμφωνα με τα τμήματα που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα και θα είναι με απουσίες.

Το σύστημα για τις δηλώσεις θα είναι ενεργοποιημένο μέχρι την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και τα φροντιστήρια ξεκινούν την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 (την ίδια μέρα). Το πρόγραμμα των καλοκαιρινών φροντιστηρίων θα σας δοθεί την πρώτη μέρα των μαθημάτων.

Για κάθε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πέτρο Αμανατίδη στο email: peamana@cs.ihu.gr

Οι πληροφορίες για το μάθημα και τον σύνδεσμο σύνδεσης στο ZOOM θα αναρτηθούν στο μάθημα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ στο ΜΟΟDLE https://moodle.cs.ihu.gr/.

Το επικουρικό έργο είναι στα πλαίσια της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και συμμετέχει το τμήμα Πληροφορικής.