Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Η τελική εξέταση (φοιτητές παλαιότερων ετών) του εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9/6 στις 16:00.
Η εξέταση (υλοποίηση άσκησης/κώδικα) θα γίνει μέσω του ΖΟΟΜ, οι οδηγίες σύνδεσης υπάρχουν στην σελίδα του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση», στις ανακοινώσεις του εργαστηρίου, στην «Ασύγχρονη Εκπαίδευση». Οι σημειώσεις του εργαστηρίου βρίσκονται στην ίδια σελίδα.

Παρακαλούνται όσοι/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση να :

1) Δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας.
2) Αποστείλουν υπογεγραμμένο το έγγραφο συναίνεσης στον διδάσκοντα (gpapak@teiemt.gr).

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας