Τμήματα εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» φαίνονται στο αρχείο στον σύνδεσμο